اساسنامه صندوق

اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری ثروت آفرین تمدن در تاریخ 1391/06/15 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل بر 67 ماده و 71 تبصره و 4 پیوست می باشد، بر طبق ماده ٣ اساسنامه هدف از تشکیل صندوق ،جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری ،بهره گیری از صرفه جوئیهای ناشی از مقیاس و تامین منافع برای سرمایه گذاران می باشد . موضوع فعالیت صندوق بر طبق بند٤ این اساسنامه، سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و کلیه اوراق بهاداری است که مجوز آنها توسط دولت یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سبا صادر شده باشد که خصوصیات آنها در امیدنامه ذکر شده است . در این اساسنامه موضوعاتی همچون واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز ، سرمایه گذاری موسسان ، حداقل و حداکثر مشارکت در صندوق ،حسابهای بانکی ، مجامع ، وظایف و مسئولیت های ارکان صندوق (مدیر ، متولی ، ضامن ، حسابرس )، تشریفات معاملات اوراق بهادار و .... به تفصيل بیان گردیده است. توصیه می شود که هر سرمایه گذار قبل از هرگونه اقدام به سرمایه گذاری با مطالعه اساسنامه از مفاد آن آگاهی یابد. سرمایه گذاران محترم جهت اطلاع از متن کامل اساسنامه و تغییرات آن می توانند در لینک های زیر کلیک نمایند.

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات اساسنامه:

عنوان فایل
صورتجلسه سالانه صندوق
تغییرات اساسنامه مجمع 1397/01/22
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان به تاریخ 25 شهریور ماه 1396
تمدید فعالیت
تاییدیه سازمان مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان به تاریخ 25 شهریور ماه 1396
امکان سرمایه گذاری در سپرده کالایی
اضافه نمودن یک بند به اساسنامه